Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Projekt unijny
Projekt unijny

 

 

Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu. Wartość projektu wynosi 450 871,87 zł tym dofinansowanie 383 241,08 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020r., koniec zaś zaplanowano na 30.06.2022r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieciom  z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli, poprzez realizację kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

W ramach projektu realizowany jest szereg zajęć dodatkowych takich jak: Multimedialne zabawy z językiem angielskim, Matematyczna Wyspa, Mały przedsiębiorca, Szachistą być!, Mały Naukowiec, Kuferek Tajemnic, Plastyczny Architekt, Szalony Majsterkowicz, Teatralne Czary, Barwy dźwięków, Leśni Tropiciele. W ramach zajęć zaplanowano również wyjazdy edukacyjne. Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Projekt „Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

 

Drodzy rodzice !

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

" Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji

 

kluczowych u dzieci " ( projekt unijny )

 

 

Regulamin rekrutacji

 

 

Informacje o projekcie


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06