Przedszkole z Oddz.Integracyjnymi im.Jana Pawła II w Supraślu
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności

Zapraszamy do konkursu fotograficznego 

 

Zróbcie proszę zdjęcie tego, co Was zauroczyło! :)

Na fotografii może być wszystko: krajobraz, jesienny liść, kwiaty, warzywa, grzyby… :)

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR:  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych  w Ogrodniczkach

 

TEMAT: Skarby jesieni

Do udziału w konkursie fotograficznym "Skarby jesieni" zapraszamy dzieci z rodzicami z przedszkola w Ogrodniczkach, Supraślu, Grabówce.

 

Cele konkursu:  - Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.

- Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego    utrwalania w fotografii.

 

       Termin przekazywania zdjęć: do 30 października 2020 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 listopada 2020 r.

Fotografie prosimy wysyłać na adres mailowy :  agnieszka.orzechowska.1989@gmail.com

 

Uwagi końcowe: 

W wiadomości  rodzice zamieszczają imię i nazwisko dziecka oraz  oświadczają, że są autorami przekazywanych zdjęć. 

  Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu. 

 

  Marta Gołosko 

Agnieszka Krzywobłocka

 

=============================================================================================

Drodzy rodzice !

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

" Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji

kluczowych u dzieci " ( projekt unijny )

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/regulamin-rekrutacji.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/informacja-na-strone-1.pdf

 

=============================================================================================

Uwaga Rodzice !!

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne

w poszczególnych grupach:

 

7.09.2020 (poniedziałek) 

16:30 - 17:30 - Odkrywcy

17:00 - 18:00 - Mróweczki

8.09.2020 (wtorek) 

16:30 - 17:30 - Zdobywcy

17:00 - 18:00 - Tropiciele

10.09.2020 (czwartek)

16:30 - 17:30 - Zajączki

17:00 - 18:00 - Pszczółki 

 

Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa :

- na zebranie przyszedł tylko jeden rodzic/ opiekun dziecka,

- rodzice, mieli ze sobą osłonę ust i nosa,

- każdy rodzic posiadał własny długopis. 

=============================================================================================

Drodzy rodzice !!

Prosimy o wypełnienie poniższego

oświadczenia oraz

dostarczenie go do przedszkola

w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.

 

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/oswiadczenie-na-poczaek-roku(2).pdf

=============================================================================================

Drodzy rodzice !!

Prosimy o zapoznanie się z

procedurą pracy przedszkola

obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/procedura-01092020.pdf

 

=============================================================================================

Uwaga Rodzice!!!

 

Zapraszamy wszystkie nowe Przedszkolaki wraz z Rodzicami

 

na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się dn. 31.08.2020r.( poniedziałek) od godz.14.00 – 15.30

 

Informujemy jednocześnie, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

w kraju oraz zgodnie z wytycznymi MEN i GIS

 

spotkanie odbędzie się na przedszkolnym placu zabaw.

 

W razie niepogody spotkanie zostanie odwołane.

 

Wicedyrektor Przedszkola

Grażyna Rowińska

=============================================================================================

"Lato, lato wędrowało,

łąki kwieciem zasypało.

Wiatr z kłosami zboża tańczy,

wszystko smak ma pomarańczy.

Latem wszystko nam pięknieje,

cały świat się śmieje.

Nie zwlekajmy, wyruszajmy

i rodzinę zabierajmy "

 

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom, 

życzymy wspaniałych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

Do Zobaczenia we wrześniu! 

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Supraślu

=============================================================================================

"Dzieci są nadzieją,

która rozkwita wciąż na nowo, 

projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. "

Jan Paweł II

 

Drogie dzieci! 

Z okazji waszego święta życzymy Wam, 

aby uśmiech codziennie gościł na Waszych twarzach.

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą,

pełną pozytywnych doświadczeń.

Niech się spełnią wszystkie Wasze marzenia!

 

 

=============================================================================================

UWAGA RODZICE!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza RO.0050.1.38.2020, do uruchomienia placówki od 15 maja 2020r. potrzebne jest zgłoszenie minimum 10 dzieci.

Taką formą opieki zainteresowanych jest 5 Rodziców.

 

Mając na uwadze powyższe informuję, że:

 

Z DNIEM 15 MAJA 2020r. W PRZEDSZKOLU NIE ZOSTANIE URUCHOMIONA OPIEKA NAD DZIEĆMI.

PRZEDSZKOLE NADAL POZOSTAJE ZAMKNIĘTE.

 

Jednocześnie informuję, iż w dalszym ciągu odbywać się będzie kształcenie na odległość realizowane przez nauczycieli.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza RO.0050.1.38.2020 - "...w przypadku, gdy do placówki nie uczęszcza minimalna liczba dzieci, jednostka ta prowadzenie działalności opiekuńczej rozpocznie w terminie późniejszym - od dnia, w którym minimalna liczba dzieci zostanie osiągnięta." 

W przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie skontaktujemy się z zainteresowanymi Rodzicami.

 

Dyrektor Przedszkola

Beata Grochowska - Surowiec

=============================================================================================

Uwaga Rodzice!!!

 

Przedszkole będzie otwarte od dnia 15 maja 2020r. Placówka może zapewnić opiekę dla ograniczonej liczby dzieci. Do przedszkola będą przyjęte dzieci Rodziców, którzy bezwzględnie muszą podjąć pracę zawodową poprzez osobiste stawiennictwo w miejscu zatrudnienia.

 

Od 15 maja 2020r. w placówce zostaną wdrożone procedury w zakresie profilaktyki epidemiologicznej.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie epidemii Covid-19 jest dostarczenie przez oboje rodziców:

 

1) zaświadczeń od pracodawcy (lub oświadczenia w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) potwierdzających konieczność stawianie się w miejscu pracy w czasie przebywania dziecka w przedszkolu

2) oświadczeń rodziców wg. Zarządzenia Burmistrza

 

Prosimy o dostarczenie ww. dokumentów do przedszkola, w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka) do 12 maja 2020r. do godz. 15.00.

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ PRACY PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCĄ OD 15 MAJA 2020r.

 

Ważne informacje: 

 

 • Pierwszego dnia należy przynieść indywidualną kartę STOPEREK dziecka. Karty czasowo pozostaną na terenie placówki.
 • Przedszkole do odwołania będzie czynne w godzinach od 7.00 do 16.00.
 • Dzieci przyprowadzamy tylko i wyłącznie od 7.00 do 8.15.
 • Odbiór dzieci tylko i wyłącznie od 14.45 do 16.00.
 • W godzinach od 8.15 do 14.45 drzwi do przedszkola będą zamknięte.
 • Rodzice nie będą mogli wchodzić do przedszkola. Dzieci będą odbierane przez pracowników przedszkola.
 • W przedszkolu prowadzone będą zajęcia opiekuńcze. Dzieci będą przebywały w łączonych grupach pod opieką wyznaczonych nauczycieli.
 • Rodzice dziecka objętego opieką do 14 maja b.r. zostaną poinformowani o wyznaczonym nauczycielu sprawującym opiekę nad dzieckiem jak również o sali przedszkolnej, w której będą prowadzone zajęcia danej grupy.
 • W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/procedura-pracy-przedszkola-w-okresie-czasowego-otwarcia.pdf

 

 

                            Dyrektor Przedszkola

Beata Grochowska - Surowiec

=============================================================================================

DRODZY RODZICE

Zachęcamy do przeczytania artykułu 

 

"Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka"

 

W oparciu o artykuł dowiecie się Państwo, jakie można stosować metody pomocnicze w codziennej pracy nad trudnym zachowaniem u dzieci.

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/jak-radzic-sobie-z-trudnymi-zachowaniami-dziecka-pdf.pdf

 

=============================================================================================

DRODZY RODZICE

 

            Informuję, iż w dniu wczorajszym weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Supraśla w sprawie  wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Przedszkoli i Żłobka Samorządowego w Supraślu.

            Proszę Rodziców o zapoznanie się z przedmiotowym Zarządzeniem. Rodziców zainteresowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi już od dnia 15 maja 2020r. proszę o dostarczenie wskazanych w Zarządzeniu dokumentów obojga rodziców tj. zaświadczenia od pracodawcy oraz podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do wydanego Zarządzenia Burmistrza Supraśla. Komplet dokumentów, w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka składamy bezpośrednio w placówce w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 15:00 !!!

             Od dnia 15 maja 2020 r. w placówce wdrożone zostaną procedury w zakresie profilaktyki epidemiologicznej, które zostaną Państwu przekazane mailowo za pośrednictwem poczty grupowej oraz opublikowane na stornie internetowej przedszkola do dnia 11 maja 2020 r.

            Rodzice dziecka objętego opieką do 14 maja zostaną poinformowani o wyznaczonym nauczycielu sprawującym opiekę nad dzieckiem jak również o sali przedszkolnej, w której będą prowadzone zajęcia danej grupy.

 

Dyrektor Przedszkola

Beata Grochowska - Surowiec

 

Zarządzenie jest udostępnione w dwóch miejscach:

 

https://drive.google.com/open?id=1wXzG1a7ozmUfFHVWUrzvcNCHqbFgDTlF

 

http://www.suprasl.pl/images/zlobki_i_przedszkola_covid.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/wytyczne-gis-dla-przedszkoli.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/wytycznegisimz.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesuprasl/zarzadzenie-edytowalne-oswiadczenie-rodzicow.pdf

 

=============================================================================================

 

 

 WAŻNY KOMUNIKAT 

 

 UWAGA RODZICE 

 

Mamy oficjalną decyzję Burmistrza Gminy Supraśl w sprawie otwarcia przedszkola.

Od 15 maja zostaną otwarte przedszkola i żłobki w gminie Supraśl. Na chwilę obecną do przedszkola w Supraślu powrót zadeklarowało 22 dzieci, w Grabówce – 30, a w Sobolewie – dwoje. W Ogrodniczkach nie zostało zgłoszone żadne dziecko.

Czworo dzieci wróci natomiast do żłobka samorządowego w Supraślu.

 

Więcej: http://www.suprasl.pl/index.php/wiecej-urzad-miejski/1675-przedszkola-i-zlobek-beda-otwarte-ale-pod-pewnymi-warunkami

 

 

 

=============================================================================================

KARTKA DLA MEDYKA

 

Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice

Przyłączamy się i zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji

"KARTKA DLA MEDYKA". 

Co możesz zrobić sam lub wspólnie ze swoją rodziną?

- namaluj kartkę z podziękowaniami dla medyków 
- napisz kartkę z pozdrowieniami dla służb medycznych 
- narysuj komiks lub zrób kolaż (wycinankę lub wyklejankę z papieru lub plasteliny) o pracy medyka 
- napisz wierszyk lub nagraj piosenkę dla medyka 

Ważne

Przed zrobieniem zdjęcia i wysłaniem podpisz się na kartce i podaj swój wiek (Imię Nazwisko lat...).

Niech to będzie nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, że wspieramy, doceniamy i jesteśmy im wdzięczni.

Zdjęcia prac prosimy wysyłać na adresy mailowe grup lub messengerem lub sms-em do nauczycieli - wychowawców grup.

Na bieżąco będziemy je zamieszczać na naszym przedszkolnym facebooku.

Jesteśmy pewne, że akcja przypadnie Wam drogie przedszkolaki i Rodzicom do gustu:)

Zróbmy to razem !!!

 

 

=============================================================================================

 

 

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

Chcielibyśmy  zaprosić wszystkich do tegorocznej finałowej kwesty Pól Nadziei 2020, ale tym razem ON-LINE, w której co roku nasze Przedszkole bierze udział. W tym roku zbiórka ze względu na obecną sytuację zostaje przeniesiona do internetu, która potrwa do 14 czerwca.

Razem stworzymy

„POLA NADZIEI 2020 ON–LINE”

i w ten sposób pomóżmy dzieciom z Białostockiego Hospicjum. 

Link do zbiórki :

https://pomozim.org.pl/pola-nadziei-kampania-2020/

 

Pamiętajmy, że razem możemy więcej !

 

Dziękujemy

 

 

=============================================================================================

 

 

 

 

 

=============================================================================================

 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

PAMIĘTAMY…
TY dałeś nam serce, MY Tobie pamięć…” 

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

JAN PAWEŁ II

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie

=============================================================================================

DRODZY RODZICE!

Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania zakładki "nauka zdalna" .

Znajdziecie tam Państwo aktualne

 informacje dotyczące zawieszenia zajęć w przedszkolu

oraz 

propozycje zadań do wykonania w domu z dziećmi.

=============================================================================================

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY SUPRAŚL

 

 

=============================================================================================

Drodzy Rodzice,

przez wzgląd na zaistniałą sytuację zamieszczamy w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej linki do

stron pomocnych w spędzaniu czasu wspólnie z dziećmi w domu.

Ogólnopolska akcja "Dzieci uczą rodziców" została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Zachęcamy do

skorzystania z zamieszczonych tam materiałów:

 

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

Poniższa strona to skarbnica ciekawych pomysłów na naukę przez zabawę:

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/

 

Kolejna strona gdzie można zajrzeć:

 

https://szkolamontessori.com.pl/50-miejsc-w-sieci-ktore-pomoga-podolac-wyzwaniu-edukowania-dzieci-w-domu

 

Jednocześnie przesyłamy link do rekomendacji MEN ws zdalnej nauki - warto skorzystać również ze stron tam zamieszczonych.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa by wspólnie z dziećmi grać w planszówki ulubione i wybrane przez dzieci, czytać książki. Ale

jest to czas, przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, na rozwój samodzielności! Pozwólcie dziecku przygotować

śniadanie, ubrać się samodzielnie nawet jeśli będzie to trwało 30 minut (mamy czas:-), umyć się bez pomocy rodziców i

może...trochę ponudzić się, bo to również wyzwala kreatywność i poczucie własnej wartości.

 

=============================================================================================

UWAGA!!!!

W zwiazku z zawieszeniem zajęć

dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolu,

w dniach od 16marca do 25 marca 

wszystkie sprawy prosimy kierować pod numerem tel 507 441 940

 

=============================================================================================

RODZICE!!!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo

ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności 

zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

 W DNIACH 12-13 MARCA 2020R. przedszkole zapewni opiekę

dzieciom, ktorym Rodzice nie mogą zapewnic osobistej opieki 

w domu. 

 

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca 2020 r. 

dzieci nie przychodzą do przedszkola. 

 

=============================================================================================

UWAGA RODZICE!

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań    na koronawirusa oraz panującym sezonem grypowym…,

PAMIĘTAJMY O:

- częstym myciu rąk wodą i mydłem,

- zakrywaniu ust i nosa podczas kaszlu czy kichania,

- zachowaniu co najmniej 1 m odległości od osób, które kaszlą czy kichają.

Przedstawiamy Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół   i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

W szkole/przedszkolu:

 1. Odbędą się rozmowy z uczniami/dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny,            w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 2. Wywieszone zostaną w widocznych miejscach instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 3. W trosce o dobro innych dzieci/uczniów apelujemy do RODZICÓW, abyście nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 4. Przestrzegamy powyższej zasady także w stosunku do nauczycieli i innych pracowników;
 5. Informujemy RODZICÓW, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw;
 6. Informujemy RODZICÓW, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 7. Informujemy RODZICÓW dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 8. Wszyscy na bieżąco sprawdzamy komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i szczegółowe informacje: https://psse.bialystok.pl/index.php/2020/02/28/4498/

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynny całodobowo).

Beata Grochowska – Surowiec

Dyrektor Przedszkola

 

 

=============================================================================================

OGŁOSZENIE !!

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II w Supraślu serdecznie zaprasza rodziców dzieci 

ze wszystkich grup wiekowych na zebranie podsumowujące

prace przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

 

Zebranie odbędzie się 12.02.2020r. (środa) o godz. 16.30.

 

Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkana

z wychowawcami grup.

=============================================================================================

 

DZIEŃ OTWARTY

21.02.2020

Przyszłe przedszkolaki

zapraszamy na godzine 9:00

do naszego przedszkola!!

Poznaj naszą codzienność

Czekamy na Ciebie!!

 

=============================================================================================

 
 

!! REKRUTACJA !!

UWAGA RODZICE!!!

Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi!! 

Wniosek można pobrać na stronie lub w sekretariacie przedszkola!!

Rekrutacja trwa do 28.02.2020r. 

 

=============================================================================================

 

 

BAL KARNAWAŁOWY !!

Informujemy, że dnia 11.02.2020r. (wtorek) o godzinie 9.00

w naszym przedszkolu odbędzię się Bal Karnawałowy

"ZABAWA u SMOKA"

który poprowadzą aktorzy Teatry CoNieco.

Liczymy na ciekawe i pomysłowe stroje karnawałowe.

 

KOSZT BALU FINANSUJE RADA RODZICÓW

 

=============================================================================================

 

Uwaga Rodzice! 

Informujemy, iż w dniach zmiejszonej frekwencji 

od 20.01.2020 do 31.01.2020

istnieje możliwość zmniejszenia liczby

oddziałów poprzez łączenie grup

=============================================================================================

UWAGA!

Informujemy, że od 10 stycznia rusza nabór do żłobka !

Dokumenty można pobrać w

wersji papierowej w przedszkolu oraz na stronie 

Urzędu Miejskiego!!

=============================================================================================

UWAGA!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

RADY RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE

Przypominamy o wpłatach na Fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego.

Obecnie obowiązujący nr rachunku w Banku Spółdzielczym to:

84 8060 0004 0680 0954 2000 0010

 

=============================================================================================

OGŁOSZENIE!

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu

w obecnym roku szkolnym nastąpi  

od 27.07.2020 do 21.08.2020

=============================================================================================

,,Niech te Święta tak wspaniałe,
będą jakby z bajek całe,
niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pięknie
wszystkim wokół serce mięknie!”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pięknych chwil w gronie najbliższych osób, wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia, optymizmu i serdeczności w nadchodzącym 2020 roku
życzy Dyrektor wraz z pracownikami przedszkola.

 

=============================================================================================

UWAGA RODZICE!!

Informujemy iż w dniach zmiejszonej frekwencji 

23.12.2019- 31.12.2019

nastąpi zmiejszenie liczby oddziałów 

poprzez łączenie grup

=============================================================================================

DRODZY RODZICE

Dnia 26 listopada 2019 (wtorek) o godzinie 9.00

w nasyzm przedszkolu

Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi

przeprowadzi spotkanie edukacyjne

pt: "Pszczółka Malinka opowiada o hospicjum"

 

Koszt 5 zł (prosimy o wpłaty do wychowawcy grupy do dnia 20.11.2019)

 

Cały dochód zostanie przekazany na

Fundację "Pomóż im" na rzecz dzieci 

z chorobami nowotworowymi.

=============================================================================================

"Z PIEŚNIĄ POWRÓCI HISTORIA"

Zapraszamy rodziców i dzieci na Wieczór

Patriotyczny związany z obchodami 101 rocznicy

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w dniu 06.11.2019r. o godzinie 16:30

=============================================================================================

UWAGA!!!

W związku z wysoką absencją

chorobową w grupach młodszych jutrzejsze

"Święto Drzewa"

zostaje odwołane

i przełożone na 16.10.2019r. (środa)

na godz. 16:00.

Uroczystość odbędzie się w Przedszkolu.

 

=============================================================================================

OGŁOSZENIE !!!

 

Zapraszamy serdecznie na zebranie rodziców naszego przedszkola, które odbędzie się

dn.04.09.2019r. ( środa) o godz. 16.30

Spotkanie ogólne odbędzie się na sali gimnastycznej a potem zapraszamy na spoktania grupowe.

 

=============================================================================================

 

 

 

 

 

 

=============================================================================================

" Mamo, tato....idę do przedszkola!"

 

Zapraszamy serdecznie przyszłe przedszkolaki wraz

z rodzicami na Dni Adaptacyjne do naszej placówki.

Spotkania  odbędą się w dniach 29 - 30 sierpnia 2019r.

w godziach 14.00 - 16.00

 

=============================================================================================

 

        BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 

 

       Serdecznie zapraszamy mieszkańcy Gminy Supraśl w wieku 3-18 lat
     do korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej.
                       Gabinet stomatologiczny mieści się w Szkole Podstawowej w Sobolewie.

 


Telefon do gabinetu: 664 503 123

 

 

                             

  Gabinet został utworzony ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży w szkołach w 2018 r.

 

                                   

=============================================================================================

 

Sprawozdanie z działalności przedszkola -

I półrocze 2018/2019

 

=============================================================================================

 

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do włączenia się w Akcję Charytatywną Stowarzyszenia PROSalute.

Prosimy o przynoszenie (do Wychowawczyń Grup) papierowych łańcuchów do 5 stycznia 2019r. Wszystkie łańcuchy zostaną zebrane i zawiezione na miejsce bicia rekordu. Z góry dziękujemy za Państwa wkład i pomoc.

POBAW SIĘ Z DZIECKIEM I WESPRZYJ AKCJĘ!

=============================================================================================

 

 

 

Z wielką radością informujemy, iż w głosowaniu na Budżet Obywatelski w roku 2018 wygrał projekt nr 5! Dzieki temu zostanie zrealizowana modernizacja przedszkolnego placu zabaw i parkingu! Dziekujemy za oddane głosy!!!

 

Wyniki głosowania:

http://www.suprasl.pl/index.php/wiecej-urzad-miejski/1025-budzet-obywatelski-gminy-suprasl-na-2019-rok-wyniki

 

 

 

========================================================================================================================================

 

 

========================================================================================================================================

 

           W siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się  uroczyste podsumowanie konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”.  Konkurs został  przygotowany z okazji Święta  3-go Maja oraz Dnia Flagi. Projekt realizowany był przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

     W konkursie wzięło udział 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego. Podczas uroczystości podsumowania 10 szkół i przedszkoli otrzymało nagrody, a 20 szkół i przedszkoli wyróżnienie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni odebrali pamiątkowe grawertony oraz konkursowy folder wraz ze śpiewnikiem pieśni patriotycznych wydanym w ramach projektu.

Wśród  10  nagrodzonych przedszkoli znalazła się nasza placówka. Gratulujemy!!!

 

Informacja o uroczystości roztrzygnięcia konkursu w TVP3 Białystok pod linkiem:

https://bialystok.tvp.pl/39370690/konkurs-stulecie-niepodleglosci-w-barwach-bialoczerwonych

 

 

 

========================================================================================================================================

 

Do Rodziców.


          

Informujemy, iż w zakładce dokumenty

znajdują się zaktualizowane: 

 

Roczny Plan Pracy Przedszkola,

Koncepcja Pracy Przedszkola,

Kalendarz Uroczystości i Imprez

oraz Plan Współpracy z Rodzicami

 

Zapraszamy do lektury!

 


================================================================================


 

 

Dyrekcja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II w Supraślu informuje, iż w zakładce dokumenty

znajdują się aktualne informacje związane z ubezpieczeniem dzieci

na nowy rok szkolny 2018/2019

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-15