Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z przedłużeniem przez Radę Ministrów w dniu 07.04.2021r. ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, informuję, iż obecna organizacja pracy naszego przedszkola obowiązywać będzie do 16 kwietnia 2021r. (do piątku). 

 

„Rodziców uprzywilejowanych”, których dzieci obecnie uczęszczają do przedszkola proszę o złożenie, w wersji elektronicznej, oświadczenia o kontynuowaniu w kolejnym tygodniu (12.04.2021r. - 16.04.2021r.) edukacji przedszkolnej Państwa dziecka w budynku placówki. 

Wzór oświadczenia otrzymają Państwo na skrzynkę mailową. Uzupełnione oświadczenie należy przesłać na adres przedszkolezoi@wp.pl do dnia 09.04.2021r. (do piątku).

 

Jeśli ktoś z „rodziców uprzywilejowanych” chciałby jeszcze zapisać dziecko do przedszkola proszę o informację telefoniczną i dostarczenie wypełnionego wniosku. Tel. do przedszkola - 85 718 36 23  

 

Dzieci pozostałych Rodziców pozostają pod ich opieką. 

Rodzic ma możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Dyrektor Przedszkola 

Beata Grochowska - Surowiec

 

 

 

KWARANTANNA DZIECI Z GRUPY 

 ODKRYWCY 

 

Ze względu na potwierdzony przypadek COVID -19 

w Przedszkolu

Dzieci z grupy ODKRYWCÓW decyzją 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozostają 

na kwarantannie. 

 

Kwarantanna obowiązuje  od 27.03.21r. do 05.04.2021 r. (włącznie).

Kwarantanna nie jest nakładana przez dyrektora przedszkola. 

Jako placówka jesteśmy zobligowani do przekazania Państwu tej informacji. 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS ZAS-36. 

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.  

Rodzicom, którzy potrzebują zaświadczenia o przebywaniu dziecka na kwarantannie – zamknięciu oddziału przedszkolnego, możemy wystawić zaświadczenia. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy na adres: przedszkolezoi@wp.pl lub kontakt telefoniczny (85) 7-183-623.

Prosimy również Rodziców o informację zwrotną do przedszkola, gdy dziecko będzie na kwarantannie pod innym adresem niż adres zamieszkania, wskazany w karcie zgłoszenia.

 

Szanowni Państwo,

 


W związku z wprowadzonym przez Radę Ministrów ograniczeniem funkcjonowania Przedszkoli i Żłobków od poniedziałku 29.03.2021r. do piątku 09.04.2012r. do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci:
Rodziców ze służb zaangażowanych w walkę z koronawirusem, m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Zdrowia, Straż Graniczna; 
Rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; 
oraz innych Rodziców realizujących zadania publiczne w związku                                  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie wychowawców grup, które dzieci będą potrzebowały zapewnienia opieki ww. terminie. 

Dzieci pozostałych Rodziców pozostają pod ich opieką. 
Rodzic ma możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Dyrektor Przedszkola 
Beata Grochowska - Surowiec

 

=============================================================================================

KWARANTANNA DZIECI Z GRUPY

 ZDOBYWCY

 

Ze względu na potwierdzony przypadek COVID -19
w Przedszkolu

Dzieci z grupy ZDOBYWCÓW decyzją
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozostają
na kwarantannie.


Kwarantanna obowiązuje  od 19.03.21r. do 27.03.2021 r. (włącznie).

Kwarantanna nie jest nakładana przez dyrektora przedszkola.
Jako placówka jesteśmy zobligowani do przekazania Państwu tej informacji.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego         w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS ZAS-36.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. 

Rodzicom, którzy potrzebują zaświadczenia o przebywaniu dziecka na kwarantannie – zamknięciu oddziału przedszkolnego, możemy wystawić zaświadczenia. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy na adres: przedszkolezoi@wp.pl lub kontakt telefoniczny (85) 7-183-623.

Prosimy również Rodziców o informację zwrotną do przedszkola,  gdy  dziecko będzie na kwarantannie pod innym adresem niż adres zamieszkania, wskazany w karcie zgłoszenia.

 

=============================================================================================

REKRUTACJA 2021/2022

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.03.2021r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu.

O wstępnych wynikach rekrutacji można dowiedzieć się osobiście w przedszkolu lub dzwoniąc pod numer telefonu (85)7-183-623

 

W dniach od 17.03.2021r. do 23.03.2021r. 

rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokument jest do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce Rekrutacja. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do budynku.

 

Niezłożenie Oświadczenia woli w w/w terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona w dniu 24.03.2021r.

 

=============================================================================================

 

 

KWARANTANNA DZIECI Z GRUPY

 

 ZDOBYWCY

 

Ze względu na potwierdzony przypadek COVID -19
w Przedszkolu

Dzieci z grupy Zdobywcy decyzją
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozostają
na kwarantannie.


Kwarantanna obowiązuje  od 05.03.21r. do 11.03.2021 r. (włącznie).

Kwarantanna nie jest nakładana przez dyrektora przedszkola.
Jako placówka jesteśmy zobligowani do przekazania Państwu tej informacji.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego         w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS ZAS-36.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. 

Rodzicom, którzy potrzebują zaświadczenia o przebywaniu dziecka na kwarantannie – zamknięciu oddziału przedszkolnego, możemy wystawić zaświadczenia. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy na adres: przedszkolezoi@wp.pl lub kontakt telefoniczny (85) 7-183-623.

Prosimy również Rodziców o informację zwrotną do przedszkola,  gdy  dziecko będzie na kwarantannie pod innym adresem niż adres zamieszkania, wskazany w karcie zgłoszenia.

 

 

=============================================================================================

 

 

OGŁOSZENIE

 

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu w obecnym roku szkolnym nastąpi

od 01.07.2021 do 31.07.2021

 

 

=============================================================================================

 

 

Jak co roku bardzo prosimy o przekazanie nam 1% podatku.

W załączniku przesyłamy zdjęcia z naszą ulotką.

Dziekujemy !!

 

 

Jak przekazać 1 % podatku

 

 

=============================================================================================

 

 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości, miłości i spokoju.

Niech będzie to również czas refleksji, zadumy i pięknych wspomnień.

Niech ogarnie Was ciepło wigilijnej śwecy.

Niech unikną wszelkie waśnie i spory.

Niech dobry Bóg namaluje radość i uśmiech na Waszych twarzach.

Niech samotność odejdzie w niepamięć, nie tylko w świąteczny czas, ale również każdego kolejnego dnia.

Niech miłość będzie obecna w Waszych sercach.

Niech dotyka was delikatnie i nieustannie.

A marzenia niech płyną wysoko w górę, jak gwiazdy i niech nie zabraknie Wam sił do ich spełnienia....

 

Życzy Dyrekcja i wszyscy pracownicy przedszkola.

 

 

=============================================================================================

 

 

Drodzy Rodzice

 

w dniu 24 grudnia nasze przedszkole 

bedzie czynne 

w godzinach 6.30 - 14.00

 

Bardzo prosimy o dostosowanie się do zmiany.

 

Wicedyrektor Przedszkola

Grażyna Rowińska

 

=============================================================================================

 

 

ZMIANA TERMINU KWARANTANNY

 

Ze względu na potwierdzony przypadek COVID -19  w Przedszkolu
 

 w dniach od 27.11.20r. do 03.12.2020r. (włącznie)
 

grupy Mróweczki, Pszczółki, Odkrywcy oraz 9 dzieci z grupy Zdobywcy przebywają na kwarantannie.

 

Kwarantanna nie jest nakładana przez dyrektora przedszkola.
Jako placówka jesteśmy zobligowani do przekazania Państwu tej informacji.

 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS ZAS-36.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. 

Rodzicom, którzy potrzebują zaświadczenia o przebywaniu dziecka na kwarantannie – zamknięciu oddziału przedszkolnego, możemy wystawić zaświadczenia. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy na adres: przedszkolezoi@wp.pl lub kontakt telefoniczny    (85) 7-183-623.

 

=============================================================================================

 

 

KWARANTANNA DZIECI Z GRUP

MRÓWECZKI, PSZCZÓŁKI, ODKRYWCY

i częściowo ZDOBYWCY

 

UWAGA RODZICE!!!

Ze względu na potwierdzony przypadek COVID -19
w Przedszkolu
 w dniach od 27.11.20r. do 02.12.2020r. (włącznie)
grupy Mróweczki, Pszczółki, Odkrywcy zostają zamknięte na czas kwarantanny.

9 dzieci z grupy Zdobywcy również zostaje objętych kwarantanną.

Dzieci z grup Mróweczki, Pszczółki, Odkrywcy oraz 9 dzieci z grupy Zdobywcy decyzją
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozostają
na kwarantannie.

 

Kwarantanna nie jest nakładana przez dyrektora przedszkola.
Jako placówka jesteśmy zobligowani do przekazania Państwu tej informacji.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS ZAS-36.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. 

Rodzicom, którzy potrzebują zaświadczenia o przebywaniu dziecka na kwarantannie – zamknięciu oddziału przedszkolnego, możemy wystawić zaświadczenia. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy na adres: przedszkolezoi@wp.pl lub kontakt telefoniczny    (85) 7-183-623.

 

 

=============================================================================================

 

 

Zapraszamy do konkursu fotograficznego 

 

Zróbcie proszę zdjęcie tego, co Was zauroczyło! :)

Na fotografii może być wszystko: krajobraz, jesienny liść, kwiaty, warzywa, grzyby… :)

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR:  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych  w Ogrodniczkach

 

TEMAT: Skarby jesieni

Do udziału w konkursie fotograficznym "Skarby jesieni" zapraszamy dzieci z rodzicami z przedszkola w Ogrodniczkach, Supraślu, Grabówce.

 

Cele konkursu:  - Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.

- Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego    utrwalania w fotografii.

 

       Termin przekazywania zdjęć: do 30 października 2020 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 listopada 2020 r.

Fotografie prosimy wysyłać na adres mailowy :  agnieszka.orzechowska.1989@gmail.com

 

Uwagi końcowe: 

W wiadomości  rodzice zamieszczają imię i nazwisko dziecka oraz  oświadczają, że są autorami przekazywanych zdjęć. 

  Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu. 

 

  Marta Gołosko 

Agnieszka Krzywobłocka

 

 

=============================================================================================

 

 

Drodzy rodzice !

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

" Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji

kluczowych u dzieci " ( projekt unijny )

 

 

Regulamin rekrutacji

 

Informacje o projekcie

 

 

=============================================================================================

 

 

Uwaga Rodzice !!

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne

w poszczególnych grupach:

 

7.09.2020 (poniedziałek) 

16:30 - 17:30 - Odkrywcy

17:00 - 18:00 - Mróweczki

8.09.2020 (wtorek) 

16:30 - 17:30 - Zdobywcy

17:00 - 18:00 - Tropiciele

10.09.2020 (czwartek)

16:30 - 17:30 - Zajączki

17:00 - 18:00 - Pszczółki 

 

Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa :

- na zebranie przyszedł tylko jeden rodzic/ opiekun dziecka,

- rodzice, mieli ze sobą osłonę ust i nosa,

- każdy rodzic posiadał własny długopis. 

 

=============================================================================================

 

 

Drodzy rodzice !!

Prosimy o wypełnienie poniższego

oświadczenia oraz

dostarczenie go do przedszkola

w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.

 

 

 

Oświadczenie

 

 

=============================================================================================

 

 

 

Drodzy rodzice !!

Prosimy o zapoznanie się z

procedurą pracy przedszkola

obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

Procedura Covid - 19

 

 

=============================================================================================

 

 

Uwaga Rodzice!!!

 

Zapraszamy wszystkie nowe Przedszkolaki wraz z Rodzicami

 

na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się dn. 31.08.2020r.( poniedziałek) od godz.14.00 – 15.30

 

Informujemy jednocześnie, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

w kraju oraz zgodnie z wytycznymi MEN i GIS

 

spotkanie odbędzie się na przedszkolnym placu zabaw.

 

W razie niepogody spotkanie zostanie odwołane.

 

Wicedyrektor Przedszkola

Grażyna Rowińska

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-08